KOTIČEK ZA STARŠE

 
     
 

VPIS

Starši lahko svoje otroke vpisujejo v varstvo vse leto, za novo šolsko leto pa v mesecu januarju.

Javni vpis novincev varstvo objavi na spletni strani. Vlogo za vpis (pdf) na predpisanem obrazcu s priloženimi dokazili starši lahko osebno oddajo na sedežu varstva Jaz in ti / Du und ich. Vsaj eden od staršev mora biti skupaj z otrokom ob vpisu osebno prisoten.

Prispevek

3 dni - 94,50 €

Kosilo - 3,40 €

4 dni - 114,50 €

 

5 dni - 134,50 €

 

PREHRANA

 • Ob 13.00 serviramo kosilo
  Vsak dan sveže pripravljene, z ljubeznijo izbrane jedi nam dostavi podjetje Seher

 • OB 15.30 sledi malica.
  Skrbimo, da otroci zaužijejo veliko svežega sadja in zelenjave

PRAVICE IN OBVEZNOSTI STARŠEV

 • Starši kot primarni vzgojitelji nosijo glavno odgovornost za otrokovo vzgojo in razvoj. Strokovno osebje našega varstva prisluhne željam staršev, z njimi goji odprt dialog in jih sproti obvešča o otrokovem razvoju, aktivnostih v skupini in v varstvu.
 • Pričakovanja varstva do staršev
  • da redno plačujejo stroške mesečnine in malice
  • da upoštevajo delovni čas varstva
  • da pisno najavijo izpis otroka iz varstva, najkasneje 1 mesec pred izpisom
  • da upoštevajo navodila in obvestila za starše na oglasnih deskah
  • da sproti obveščajo vzgojiteljico o spremembi podatkov o svoji dosegljivosti v času bivanja otroka v varstvu


 
     
 
 
     
     
 

ELTERNINFO

 
     
 

Einschreibung

Die Eltern haben die Möglichkeit ihr Kind für das laufende Schuljahr jederzeit anzumelden. Für das neue Schuljahr findet die Anmeldung im Jänner, Zeitgleich mit der Schuleinschreibung statt. Anmeldetermin wird auf unserer Homepage bekanntgegeben. Es wird erbeten, dass die Eltern mit dem Kind zur Anmeldung vorbeikommen.
Monatsbeitrag:

3 Tage - 94,50 €

Mittagessen: 3,40 €

4 Tage - 114,50 €

 

5 Tage - 134,50 €

 

Mittagessen:

Wird von Paul SEHER geliefert und den Hortkindern um 13:00 Uhr serviert. Die Speisen werden täglich frisch, vitaminreich und vor allem mit Liebe zubereitet.

Leitbild des Hortes

Eltern werden in Erziehungs- und Entwicklungsfragen unterstützt und begleitet. Die Bedürfnisse und Interessen der Kinder stehen im Vordergrund. Die Kinder werden in ihrer Selbstständigkeit unterstützt, haben jedoch immer eine ausgebildete Pädagogin an ihrer Seite, die sie um Hilfe fragen könne.

 

Pflichten der Eltern

  • das die Monatsbeiträge regelmäßig und zeitgerecht eingezahlt werden.
  • das die Kinder bis spätenstens 17:00 Uhr abgeholt werden.
  • das ein Hortaustritt schriftlich mit einmonatiger Kündigungsfrist mitzuteilen ist
  • das die Informationen auf der Anschlagtafel und auf der Homepage beachtet werden
  • das Änderungen bezüglich Anschrift, Telefonnummer und Änderungen der Vertrauenspersonen unverzüglich der Hortleitung bekannt gegeben werden
 
     
     
     
     
     
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 


Vodja/Leitung: STRUGER Maria Postgasse 4, 9170 Borovlje / Ferlach Tel.: 04227 - 3138-3 Email: varstvo.hort@borovlje.at