Telefon:
+43 676 897 199 401
 

Kindergartengasse 5/1,
9170 Borovlje / Ferlach

 
     
 

Kontakt

 
     
 

Dvojezična Montessori Skupnost malčkov „Jaz in Ti“
Zweisprachige Montessori-Kleinkind-Gemeinschaft „Du und Ich“

Voditeljica/Leiterin: Dimitriya Dimitrova Wutti
Kindergartengasse 5, 9170 Borovlje/Ferlach
M.Tel: +43 676 897 199 401

e-mail: skupnost.kleinkind@borovlje.at

www.monteboro.at
 
     
 

Pedagoški tim/Das pädagogische Team:

 
     
 

 
     
 
 

Dimitriya Dimitrova Wutti

Študij medijskih in komunikacijskih ved (Univerza Celovec), kolegij za pedagogiko v otroških vrtcih (BAKIP Koroška), v izobraževanju za pedagoginjo po načelih Montessori (ÖMG Dunaj), uvod v nenasilno komunikacijo po M. B. Rosenbergu, Pikler®-Krippentagung / kongres o jaslih v  Salzburgu, delavnica „Musik für Kinder/Glasba za otroke“, konferenca „Klein_Kind_Pädagogik und Migration“ (Beljaku).

Leiterin der Kleinkind-Gemeinschaft und Kindergarten- bzw. Kleinkindpädagogin (BAKIP-Kolleg in Kärnten), Montessori-Pädagogin in Ausbildung für Kinder von 0 bis 3 (ÖMG in Wien) (als Link einrichten), Kommunikationswissenschaftlerin BA (Universität Klagenfurt), Einführung in der Gewaltfreien Kommunikation nach Marshal B. Rosenberg, Pikler®-Krippentagung, Workshop »Musik für Kinder/Glasba za otroke«, Konferenz »Klein_Kind_Pädagogik und Migration« (Villach)

 

Elisabeth Knafl

Dvojezična izobrazba IBB za vzgojiteljico v jaslih v Tinjah, osnovni seminar po načelih Montessori (ÖMG Dunaj), Au-pair v Kaliforniji, tečaji za kitaro

Zweisprachige Ausbildung zur Kleinkinderzieherin vom IBB in Tainach/Tinje, Montessori-Basisseminar (ÖMG Wien), Au-pair in Kalifornien, Gitarrenkurse.

Bernadette Farag

Študij germanistike (Univerza Celovect), kolegij za pedagogiko v otroških vrtcih (BAKIP Koroška), osnovni seminar po načelih Montessori (ÖMG Dunaj), intenzivni tečaj slovenščine na poletnem seminarju v Bovcu, seminar „Kinder forschen - Naturwissenschaftliche Bildung für alle“, tečaj „Österreichische Gebärdensprache 1“.

Studium der Germanistik (Universität Klagenfurt), Kolleg für Kindergartenpädagogik (BAKIP Kärnten), Montessori-Basisseminar (ÖMG Wien), Intensivsprachkurs Slowenisch am Sommerkolleg Bovec, Seminar „Kinder forschen - Naturwissenschaftliche Bildung für alle“, Kurs „Österreichische Gebärdensprache 1“.

 

 
     
 
 

Betreiber – vdrževalec
             
Društvo »Dvojezični otroški vrtec Borovlje«
Verein „Zweisprachiger Kindergarten Ferlach“

Predsednik/Obmann:                                    Prof. Mag. Roman Verdel
Podpredsednik/Obmannstellvertreter:           OA Dr. Roman Schellander
Tajnik/Schriftführer:                                              Dipl. Ing. Dr. Samo Kupper
Namestnica tajnika/Schriftführerstellvertreterin:     Dipl. Ing. Marinka Mader
Blagajnik/Kassier:                                         Dr. Michael Knaus
Namestnik blagajnika/Kassierstellvertreter:    Adrian Kert

Odborniki/Ausschussmitglieder:                              Prof. Mag. Simon Čertov
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
Voditeljica/Leiterin: Dimitriya Dimitrova Wutti Kindergartengasse 5/1, 9170 Borovlje / Ferlach
Telefon: +43 676 897 199 401 / Email:
skupnost.kleinkind@borovlje.at